WebZdarma.cz
logo.jpg (8936 bytes)   SOVAMM
   Společnost pro obnovu vesnice a malého města
  
The Society for the Renewal of the Village and the Small Town
   Association pour le renouveau du village et de la petite ville
   Towarzystwo dla odnowy wsi i małego miasta   
Aktuální informace najdete na blogu čili bloku SOVAMMhttps://sovamm.wordpress.com/
Mapové projekty SOVAMM: https://sovamm.maps.arcgis.com/
SOVAMM najdete také na facebooku a YouTube:

Poslední aktualizace
30.10.2022

 

 

CZ_RETRO
Retrospektivní geografický informační systém sídelních lkalit České republiky
V průběhu let 2018–2020 byla provedena další rozsáhlá revize a aktualizace. CZ_RETRO je už několik let dostupné na Geoportálu NPÚ (https://geoportal.npu.cz/web/MapApplication), kde jsou dostupné i další důležité mapové projekty. Systém CZ_RETRO je zde prezentován ve verzi dat 4. 11. 2017.
https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/38/
Města a městyse
v České republice   
Aktualizováno k 1. 9. 2022, kdy byl titul městys přiznán Radiměři (dříve byla městysem jen Moravská Radiměř).
16. 6. 2020 byl titul městys vrácen Radostínu nad Oslavou, 22. 7. 2020 se městem nově stal Štěpánov u Olomouce, 9. 2. 2021 byl titul městys vrácen Vratěnínu, 28. 1. 2022 byl titul město vrácen Miličínu, 9. 5. 2022 byl titul městyse vrácen Choustníkovu Hradišti.

Seznam bývalých měst, městysů
a městeček, které si svůj titul dosud nevyzvedly, ač na něj mají automatický nárok.
Atlas památek
Česká republika     


SOVAMM ve spolupráci s pardubickou universitou vydal na přelomu roku 2018/2019 knihu Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách. Blíže zde: https://sovamm.wordpress.com/projekty/aktualni-projekty-sovamm/nejstarsi-venkovske-domy-ve-vychodnich-cechach/

                                   
Kontakt SOVAMM Ve spolupráci s brněnským územním odborným pracovištěm NPÚ připravil SOVAMM výstavu díla architektů Otakara Máčela (1920—1997) a Jaroslava Vajdiše (1920—2006). Výstava je přístupná od 14. 1. 2022 do 28. 3. 2022 v přednáškové budově v areálu vily Stiassni, Hroznová 82/14, Brno.

https://www.sovamm.cz/wordpress/macel-vajdis/vystava-macel-vajdis/


Skládačka o díle Otakara Máčela a Jaroslava Vajdiše

  SOVAMM ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje vydal v roce 2021 knihu Lidová architektura v jižních Čechách. Blíže zde: https://www.sovamm.cz/wordpress/lidova-architektura-v-jiznich-cechach/

 

CZ_RETRO je geografickým základem webu Michala Valenčíka věnovaného dokumentaci zničených a ohrožených sakrálních staveb českých zemí: www.znicenekostely.cz
Aktuálně je zde dostupná verze dat 4. 11. 2017.
Obnovení titulu městys a rehabilitace historických měst

 

 

Štěpán Mleziva: Retrospektivní přehled územních jednotek a územních celků od roku 1850 do současnosti. Academia Praha. Praha 2010. ISBN 978-963-086374-2. 984 stran formátu A4.

Aktualizovaná verze (2017) ke stažení

Bibliografie členů SOVAMM

Aktualizováno 30. 10. 2022

Aktuální projekty SOVAMM:
CZ_RETRO
SOVPIS
Publikační projekty:
Lidová architektura v jižních Čechách
Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách
Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: 9. a 10. díl
foto7.jpg (164398 bytes) Jiří Langer – Karel Kuča:
Dřevěné kostely a zvonice v Evropě
Odkazy/Links
koterov.jpg (4911 bytes)

trebon.jpg (5239 bytes)

kryst_ud.jpg (4618 bytes)


Společnost pro obnovu vesnice a malého města (SOVAMM) byla založena v roce 1990 jako zájmové sdružení odborníků a zájemců o venkovské stavitelství.

Cíle SOVAMM jsou:

• Studium vývoje osídlení a jeho prvků (krajina, sídlo, dům etc.) a těch činností ve venkovském prostoru, které se projevovaly či projevují v tvářnosti krajiny a sídel.
• Zachování historické regionality respektive obnovení její kontinuity.
• Studium sociálního a kulturního vývoje a současnosti vesnice a malého města.
• Průzkum, dokumentace a snahy o ochranu, zachování a obnovu veškerých hodnot včetně dosud nepoznaných, a to jak jednotlivých objektů, tak celých sídel včetně parcelace a celé kulturní krajiny.
• Zachování a utváření vzhledu místa s ohledem na historická, památková a vlastivědná hlediska, podpora z tradice vycházející estetiky a techonologií (místních materiálů) a s tím související poradenské služby v oblasti urbanismu, architektury, územního plánování a nového využití národního kulturního dědictví.
• Posílení obecního společenství v sociálním, hospodářském a kulturním ohledu, s důrazem kladeným zvláště na uvědomění si kulturního významu vlastního prostředí.
• Odborná publikační a popularizační činnost.
• Úsilí o vytvoření podmínek, v nichž by se do obnovy obcí zapojil co nejširší okruh obcí a občanů.
• Podpora orgánů ústředních i regionálních a obecních úřadů v souladu s uvedenými cíli, nezávislá oponentura obnovy vesnice.

Členství v SOVAMM je individuální. Členy se mohou stát odborníci, amatéři i sponzoři shodující se s programem SOVAMM a kteří dosáhli v naznačených cílech znamenité výsledky. V současné době má SOVAMM několik desítek členů, kteří teritoriálně pokrývají celé území České republiky. Presidentem SOVAMM je ing. arch. Jiří Syrový z Brna.

SOVAMM byl a je nositelem celé řady odborných grantových projektů (Atlas lidové architektury České republiky, Dokumentace lidové architektury Litomyšlska a Vysokomýtska aj.), podílí se na mezinárodním výzkumu hliněné architektury. SOVAMM je autorem geografického informačního systému (GIS) státní památkové péče, v němž kromě celkové architektury garantuje datovou sadu historických lokalit České republiky. Jednotliví členové zpracovali mnoho konkrétních výzkumných i projekčních úkolů obnovy venkovských sídel a jednotlivých staveb. Zvláště významný podíl v tom připadá regulačním plánům měst a obcí.

Stanovy SOVAMM: https://sovamm.wordpress.com/stanovy-sovamm/

© Karel Kuča, SOVAMM, 1990–2022